Choroba nie palma

Wczoraj gruchnęła wieść o nowym utrudnieniu życia, które szykują nam brukselscy biurokraci. Tym razem pada pomysł, aby ograniczyć uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego, w przypadku gdy ten spędza jakąś część czasu pracy w roku na zwolnieniu chorobowym. Ze strony lewicy, związków zawodowych i różnego rodzaju innych „konsumentów uprawnień socjalnych”, a także tabloidów, posypały się gromy […]

Tako rzecze zusolub

W poniedziałkowej „GW” ukazał się artykuł ministra finansów Jacka Rostowskiego, w którym określił OFE jako beczkę bez dna, do której niepotrzebnie wlewamy wodę zamiast zraszać nią ogród w postaci emeryckich portfeli „tu i teraz”. Był to najbardziej przekonujący głos w debacie po stronie zusolubów i adwokatów rządowej dereformy, który rozpostarł przed przyszłym emerytem obraz niczym […]

Co ma Mucha na myśli

Nawet założywszy, że Mucha chce oszczędności na leczeniu osób starszych, w żadnym razie nie można jej, co zrobił Błaszczak, przypisywać sympatii wobec „usankcjonowania eutanazji”.

W zaparte

Nie sposób się powstrzymać od komentarzy, zwłaszcza gdy ludzie, których się posądzało o sporą ilość tzw. oleju w głowie, piszą rzeczy trudne do uwierzenia. Tak jak w sobotniej „GW” były premier Jan K. Bielecki.

Szach, mat

MAK i PiS są w tym przypadku swoimi odpowiednikami. Polska partia opozycyjna zwalnia, w imię dumy i narodowego honoru, z całej winy za nielegalne podchodzenie do lądowania w tych warunkach polskich pilotów i w zasadzie całą winą obarcza stronę rosyjską.

List otwarty do prof. Leszka Balcerowicza

Kieruję do Pana apel o utworzenie i stanięcie osobiście na czele nowej liberalnej partii w centrum polskiej sceny politycznej.

10 lat od ciosu w UW

UW została niemal natychmiast w sondażach, a we wrześniu 2001 także w wyborach, zepchnięta ze sceny i zastąpiona przez lewe skrzydło PO, które składało się z jej byłych członków. Z punktu widzenia liberalizmu było to zdarzenie o tyle niekorzystne, że PO od samego swojego początku, była formacją o dużych wpływach konserwatyzmu.

Władza absolutna korumpuje absolutnie

Fidesz nie zdał egzaminu z powściągliwości oraz przywiązania do wartości demokratycznych i wolnościowych. Jest dziś największym problemem Węgier.

Inwalida i zbój

W czasach wczesnego średniowiecza w wielu miejscach Europy istniały układy pomiędzy lokalnymi mieszkańcami wsi a koczującą w okolicznych lasach zgrają zbójców, na podstawie której mieszkańcy płacili zbójcom haracz i zapewniali wikt, zaś zbójcy podejmowali się ich chronić przed innymi zbójcami. Tak samo jak zbójcy onegdaj, współcześni zbójcy arbitralnie narzucili nam warunki układu i wysokość haraczu oraz samowolnie zdecydowali, że grabież nie jest kradzieżą, gdyż tak postanawia sformułowane przez nich tzw. „prawo”.

Kasa z budżetu lub ustawy z lobby

Dlaczego, inaczej niż większość, kierująca się instynktowną niechęcią wobec polityków i partii, opowiadam się przeciwko odebraniu im budżetowych dotacji? Powodem jest to, że alternatywny wobec tego system finansowania partii jest o wiele gorszy i zagraniczne przykłady świetnie to dokumentują.