Szach, mat

MAK i PiS są w tym przypadku swoimi odpowiednikami. Polska partia opozycyjna zwalnia, w imię dumy i narodowego honoru, z całej winy za nielegalne podchodzenie do lądowania w tych warunkach polskich pilotów i w zasadzie całą winą obarcza stronę rosyjską.

List otwarty do prof. Leszka Balcerowicza

Kieruję do Pana apel o utworzenie i stanięcie osobiście na czele nowej liberalnej partii w centrum polskiej sceny politycznej.

10 lat od ciosu w UW

UW została niemal natychmiast w sondażach, a we wrześniu 2001 także w wyborach, zepchnięta ze sceny i zastąpiona przez lewe skrzydło PO, które składało się z jej byłych członków. Z punktu widzenia liberalizmu było to zdarzenie o tyle niekorzystne, że PO od samego swojego początku, była formacją o dużych wpływach konserwatyzmu.

Władza absolutna korumpuje absolutnie

Fidesz nie zdał egzaminu z powściągliwości oraz przywiązania do wartości demokratycznych i wolnościowych. Jest dziś największym problemem Węgier.

Inwalida i zbój

W czasach wczesnego średniowiecza w wielu miejscach Europy istniały układy pomiędzy lokalnymi mieszkańcami wsi a koczującą w okolicznych lasach zgrają zbójców, na podstawie której mieszkańcy płacili zbójcom haracz i zapewniali wikt, zaś zbójcy podejmowali się ich chronić przed innymi zbójcami. Tak samo jak zbójcy onegdaj, współcześni zbójcy arbitralnie narzucili nam warunki układu i wysokość haraczu oraz samowolnie zdecydowali, że grabież nie jest kradzieżą, gdyż tak postanawia sformułowane przez nich tzw. „prawo”.

Kasa z budżetu lub ustawy z lobby

Dlaczego, inaczej niż większość, kierująca się instynktowną niechęcią wobec polityków i partii, opowiadam się przeciwko odebraniu im budżetowych dotacji? Powodem jest to, że alternatywny wobec tego system finansowania partii jest o wiele gorszy i zagraniczne przykłady świetnie to dokumentują.

WikiOdwet

Obywatel nie ma większych szans na obronienie się przed inwigilacją. Sieć, telefony komórkowe, monitoring, GPS, nowoczesne technologie podsłuchowe – nie sposób przed tym uciec. Sądowa kontrola służb natomiast zamienia się w fikcję.

Dylemat samorządu 2010

Można, nieco żartobliwie, rzec, że samorządy zaczynają cierpieć na rodzaj „przeciążenia dolmenicznego”, chorobliwej skłonności do stawiania nadmiernej ilości wielkich obiektów, tylko dlatego, że są dostępne środki. Nawet jeśli obiekty te, jak onegdaj dolmeny i piramidy, będą miały praktyczne zastosowanie bliskie zeru (ok, będą działać na „pół gwizdka”).

Pomieszane & poplątane

Nie zgadzam się z sugestią, że należy zrezygnować z europejskiej terminologii w określaniu światopoglądowego profilu partii oraz polityków i przerzucić się na amerykańską. Bowiem to właśnie amerykańskie nazewnictwo jest ułomne.

Kodeks Standardów Politycznych

W dniach po szokującym zabójstwie w łódzkim biurze PiS, na długie dni debatę publiczną w naszym kraju zdominował temat stosowanej przez jej uczestników retoryki i spowodowanego przez nią procesu narastania emocji i wrogości politycznej, także pomiędzy zwyczajnymi obywatelami.