„Jesteś antypolski, ale zagłosuj na nas”

Jest jeszcze gorzej niż w epoce wyboru „mniejszego zła”. Dziś wybieramy nieporównywalne do końca gatunki zła. Czy wolisz fatalną politykę gospodarczą czy fatalną politykę historyczną? Czy wolisz dyspozycyjne wobec władzy służby specjalne czy głodową emeryturę? Czy wolisz naciski na TK czy na UOKiK? Czy wolisz delegalizację dopalaczy czy pornografii, ostentacyjną obecność polityków na nabożeństwach w Toruniu czy w Krakowie?

Choroba nie palma

Wczoraj gruchnęła wieść o nowym utrudnieniu życia, które szykują nam brukselscy biurokraci. Tym razem pada pomysł, aby ograniczyć uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego, w przypadku gdy ten spędza jakąś część czasu pracy w roku na zwolnieniu chorobowym. Ze strony lewicy, związków zawodowych i różnego rodzaju innych „konsumentów uprawnień socjalnych”, a także tabloidów, posypały się gromy […]

Tako rzecze zusolub

W poniedziałkowej „GW” ukazał się artykuł ministra finansów Jacka Rostowskiego, w którym określił OFE jako beczkę bez dna, do której niepotrzebnie wlewamy wodę zamiast zraszać nią ogród w postaci emeryckich portfeli „tu i teraz”. Był to najbardziej przekonujący głos w debacie po stronie zusolubów i adwokatów rządowej dereformy, który rozpostarł przed przyszłym emerytem obraz niczym […]

Co ma Mucha na myśli

Nawet założywszy, że Mucha chce oszczędności na leczeniu osób starszych, w żadnym razie nie można jej, co zrobił Błaszczak, przypisywać sympatii wobec „usankcjonowania eutanazji”.

W zaparte

Nie sposób się powstrzymać od komentarzy, zwłaszcza gdy ludzie, których się posądzało o sporą ilość tzw. oleju w głowie, piszą rzeczy trudne do uwierzenia. Tak jak w sobotniej „GW” były premier Jan K. Bielecki.

Szach, mat

MAK i PiS są w tym przypadku swoimi odpowiednikami. Polska partia opozycyjna zwalnia, w imię dumy i narodowego honoru, z całej winy za nielegalne podchodzenie do lądowania w tych warunkach polskich pilotów i w zasadzie całą winą obarcza stronę rosyjską.

List otwarty do prof. Leszka Balcerowicza

Kieruję do Pana apel o utworzenie i stanięcie osobiście na czele nowej liberalnej partii w centrum polskiej sceny politycznej.

10 lat od ciosu w UW

UW została niemal natychmiast w sondażach, a we wrześniu 2001 także w wyborach, zepchnięta ze sceny i zastąpiona przez lewe skrzydło PO, które składało się z jej byłych członków. Z punktu widzenia liberalizmu było to zdarzenie o tyle niekorzystne, że PO od samego swojego początku, była formacją o dużych wpływach konserwatyzmu.

Władza absolutna korumpuje absolutnie

Fidesz nie zdał egzaminu z powściągliwości oraz przywiązania do wartości demokratycznych i wolnościowych. Jest dziś największym problemem Węgier.

Inwalida i zbój

W czasach wczesnego średniowiecza w wielu miejscach Europy istniały układy pomiędzy lokalnymi mieszkańcami wsi a koczującą w okolicznych lasach zgrają zbójców, na podstawie której mieszkańcy płacili zbójcom haracz i zapewniali wikt, zaś zbójcy podejmowali się ich chronić przed innymi zbójcami. Tak samo jak zbójcy onegdaj, współcześni zbójcy arbitralnie narzucili nam warunki układu i wysokość haraczu oraz samowolnie zdecydowali, że grabież nie jest kradzieżą, gdyż tak postanawia sformułowane przez nich tzw. „prawo”.